<strike id="lzvdf"></strike>
<span id="lzvdf"></span>
<span id="lzvdf"></span><strike id="lzvdf"><video id="lzvdf"><ruby id="lzvdf"></ruby></video></strike>
<strike id="lzvdf"><i id="lzvdf"></i></strike>
<strike id="lzvdf"></strike><span id="lzvdf"></span> <span id="lzvdf"><video id="lzvdf"></video></span>
<strike id="lzvdf"><video id="lzvdf"><ruby id="lzvdf"></ruby></video></strike><span id="lzvdf"><dl id="lzvdf"><ruby id="lzvdf"></ruby></dl></span><span id="lzvdf"></span>
<span id="lzvdf"></span>
<strike id="lzvdf"></strike>
<span id="lzvdf"></span>

VMware CEO'sundan COVID-19 Mesaj?

"Ola?anüstü zamanlardan ge?ti?imiz bugünlerde, birbirimize yard?m etmeye ve bu talihsiz durumdan etkilenip yeni düzene ayak uydurmaya ?al??an mü?terilerimize destek olmaya odaklanmal?y?z." -Pat Gelsinger ?cra Kurulu Ba?kan?, VMware

CEO'nun Mesaj?n? Okuyun 
BT ?nceli?iniz Ne?

Haberler ve ?ne ??kanlar

VMware Cloud Foundation 4: Hibrit Bulut Platformu

Modern uygulamalara y?nelik hibrit bulut altyap? ??zümümüzdeki son geli?meleri ke?fedin.

Yeni ?zellikleri ??renin 

vSphere 7: En Büyük Sürümümüz Genel Kullan?ma Sunuldu

vSphere'in bulut i?letim modeli i?in nas?l temel yap? ta??na d?nü?tü?ünü g?rün.

Hemen ?zleyin 

Uygulamay? Bulutta Geli?tirin, ?al??t?r?n, Y?netin

Kubernetes'ten en iyi ?ekilde yararlanan altyap? ile etki yarat?n.

Modern Uygulamalar Burada 

vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin

Hiper bütünle?ik altyap?da modern uygulama kullan?m durumlar?n? destekleyen yeni ?zellikleri ke?fedin.

vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin 

VMware Cloud'u Deneyimleyin

Bulutun etkisi g?z ard? edilemez. Altyap? ve operasyonlar?n tutarl?l???n? en üst düzeye ??kar?rken, her bulutta her uygulamay? nas?l hizmete alaca??n?z? ve y?netece?inizi ke?fedin. VMware ile veri merkezinden buluta ve s?n?ra kadar modern uygulamalar? olu?turma ve hizmete alma ?zgürlü?üne sahip olacaks?n?z.

VMware Cloud'u Ke?fedin 
BT ?nceli?iniz Ne?
Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

vSphere'i Deneyin

Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

Uygulamal? Laboratuvar 

NSX Data Center'? Deneyin

SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

Uygulamal? Laboratuvar 

Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

Daha Fazla Bilgi 

Workspace ONE'? Deneyin

Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

Uygulamal? Laboratuvar 

?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

Makaleyi Okuyun
国产亚洲综合视频在线